Series

Birgitta Englund, Alexander Pereswetoff-Morath (ed.)
Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003
Slavica Lundensia supplementa 2
2003 | English

ISSN: 1651-3711
ISBN: 91-970201-2-5

Keywords: slavisk och baltisk litteraturhistoria | slaviska och baltiska språk

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05