Serie

Birgitta Englund, Alexander Pereswetoff-Morath (red.)
Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003
Slavica Lundensia supplementa 2
2003 | engelska

ISSN: 1651-3711
ISBN: 91-970201-2-5

Ämnesord: slavisk och baltisk litteraturhistoria | slaviska och baltiska språk

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23