Series

Nordiska studier

Christer Platzack, Ulf Teleman (ed.)
Nordiska studier. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 48
1996

199 p.
Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-7966-380-X

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05