Serie

Nordiska studier

Christer Platzack, Ulf Teleman (red.)
Nordiska studier. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 48
1996

199 s.
Svenska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-7966-380-X

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05