Fritt tillgängliga böcker (open access)

Här hittar du alla de böcker som är fritt tillgängliga (open access) att ladda ner och läsa.

2024

I skuggan av Karl August

I skuggan av Karl August

Lars Hultman | I skuggan av Karl August. Nya perspektiv på Fersenska upploppet 1810 | 2024

Läs mer

Uncertainty, Worth, Identity

Jonatan Nästesjö | Uncertainty, Worth, Identity. How Early Career Academics Navigate Evaluative Landscapes | 2024

Läs mer

2023

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Juhan Björn, Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyāʼ al-Rāzī | Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy. Edition, translation and commentary | 2023

Läs mer

Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention

Petter Kallioinen | Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention. – in Deaf and Hard-of-Hearing and Typically Hearing Populations | 2023

Läs mer

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Paola Derudas | Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing. Linking archaeological reports and excavation archives in the virtual space | 2023

Läs mer

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Övriga – historia och arkeologi | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Läs mer

Global politisk islam?

Global politisk islam?

Sameh Egyptson | Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige | Övriga – filosofi och religion | 2023

Läs mer

Governing Black and White

Governing Black and White

Kristoffer Edelgaard Christensen | Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900 | Övriga – historia och arkeologi | 2023

Läs mer

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Danilo Marco Campanaro | Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light | 2023

Läs mer

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Pär Nilsson | Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver | 2023

Läs mer

Listening from within a Digital Music Archive

Listening from within a Digital Music Archive

Andreas Helles Pedersen | Listening from within a Digital Music Archive. Metadata, Sensibilities, and Music Histories in the Danish Broadcasting Corporation's Music Archive | 2023

Läs mer

Media and Mediation in the Eighteenth Century

Media and Mediation in the Eighteenth Century

Penelope Corfield, Jonas Nordin (red.) | Media and Mediation in the Eighteenth Century | Övriga – kulturvetenskaper | 2023

While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of ...

Läs mer

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld, Daniel Persson (red.) | Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser | 2023

Covid-19-pandemin blev en global kris med konsekvenser för såväl offentliga och kollektiva som privata och individuella vardagspraktiker. Svenska universitet fick med kort varsel lägga om all undervisning så att den kunde utföras på distans. Bidragen i denna antologi består av en ...

Läs mer

Religious Enlightenment in the eighteenth-century Nordic countries

Religious Enlightenment in the eighteenth-century Nordic countries

Johannes Ljungberg, Erik Sidenvall (red.) | Religious Enlightenment in the eighteenth-century Nordic countries. Reason and orthodoxy | 2023

This volume explores how changes that we tend to associate with the Enlightenment were intertwined with practices and rationales within Lutheran confessional culture in the two Nordic states during the long eighteenth century. It does so by examining several well-rehearsed topics of ...

Läs mer

Research communication in the climate crisis

Research communication in the climate crisis

Carin Graminius | Research communication in the climate crisis. Open letters and the mobilization of information | 2023

Läs mer

Sensemaking in chemistry at upper secondary school

Sensemaking in chemistry at upper secondary school

Ylva Hamnell -Pamment | Sensemaking in chemistry at upper secondary school | 2023

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 16

Studier i svensk språkhistoria 16

Lars-Olof Delsing, Bo-A. Wendt (red.) | Studier i svensk språkhistoria 16. Främmande inflytande på svenska språket | 2023

Läs mer

The dynamics of beamline configurations and user communities

The dynamics of beamline configurations and user communities

Kristofer Rolf Söderström | The dynamics of beamline configurations and user communities. Quantitative studies of Big Science publications | 2023

Läs mer

The Memory of Meanings

The Memory of Meanings

Magdalena Dziaczkowska | The Memory of Meanings. The Images of Jewish-Catholic Relations in Interwar Lublin in Oral Histories | Övriga – filosofi och religion | 2023

Läs mer

2022

Är man två har man alltid en publik

Är man två har man alltid en publik

Lisa Källström, Anders Sigrell (red.) | Är man två har man alltid en publik. Festskrift till Lennart Hellspong | 2022

Människor är verkligen olika, tänker olika, skriver olika, men känner kanske ofta på samma sätt. Vad vet jag? Trots allt, leve mångfalden. Och i den mångfalden kan man ju också få chansen att möta dem som passar en allra bäst. (Hellspong i privat e-post)

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-05-04