Fritt tillgängliga böcker (open access)

Här hittar du alla de böcker som är fritt tillgängliga (open access) att ladda ner och läsa. I listan nedanför kan du välja att gå direkt till en av våra skriftserier och se vilka böcker som finns fritt tillgängliga.

2023

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Övriga – historia och arkeologi | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Läs mer

Global politisk islam?

Global politisk islam?

Sameh Egyptson | Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige | Övriga – filosofi och religion | 2023

Läs mer

2022

Är man två har man alltid en publik

Är man två har man alltid en publik

Lisa Källström, Anders Sigrell (red.) | Är man två har man alltid en publik. Festskrift till Lennart Hellspong | 2022

Människor är verkligen olika, tänker olika, skriver olika, men känner kanske ofta på samma sätt. Vad vet jag? Trots allt, leve mångfalden. Och i den mångfalden kan man ju också få chansen att möta dem som passar en allra bäst. (Hellspong i privat e-post)

Läs mer

A 3D Digital Approach to the Stylistic and Typo-Technological Study of Small Figurines from Ayia Irini, Cyprus

A 3D Digital Approach to the Stylistic and Typo-Technological Study of Small Figurines from Ayia Irini, Cyprus

Valentina Vassallo | A 3D Digital Approach to the Stylistic and Typo-Technological Study of Small Figurines from Ayia Irini, Cyprus | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Agency and Artefacts

Agency and Artefacts

Juan Mendoza-Collazos | Agency and Artefacts. A cognitive semiotic exploration of design | Övriga – språk och litteratur | 2022

Läs mer

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer

Contours of Cognition

Contours of Cognition

Trond A. Tjøstheim | Contours of Cognition | 2022

Läs mer

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Stella Macheridis | Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990) | 2022

Läs mer

Gemenskapens gränser

Gemenskapens gränser

Emil Bernmalm | Gemenskapens gränser. Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan | 2022

Läs mer

Greeting the visitor

Greeting the visitor

Fanny Kärfve | Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii | Övriga – historia och arkeologi | 2022

One of the most famous mosaics from Pompeii is the so-called Cave canem-mosaic, depicting a ready-to-attack watchdog that greets the visitor upon arrival to the house. Together with a couple of more similar mosaics, the watchdog-motif has to a large extent been regarded as expressing ...

Läs mer

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Emma Sundkvist | Human Rights as Law, Language, and Space-Making. Women’s Rights Movement in Post-Revolutionary Egypt | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

In the borderland between song and speech

In the borderland between song and speech

Jan-Olof Svantesson, Håkan Lundström (red.) | In the borderland between song and speech. Vocal expressions in oral cultures | 2022

This is a study of vocal expressions in the borderland between speech and song, based on performances from cultural contexts where oral transmission dominates. Approaches drawn from perspectives belonging to both ethnomusicology and linguistics are integrated in the analysis. As the ...

Läs mer

Kodex

Kodex

Jonas Nordin (red.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, ...

Läs mer

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Anna Tornberg, Andreas Svensson, Jan Apel (red.) | Life and afterlife in the Nordic Bronze Age. Proceedings of the 15th Nordic Bronze Age Symposium held in Lund, Sweden, June 11-15, 2019 | 2022

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age contains some of the papers presented at the 15th Nordic Bronze Age Symposium, June 2019. Over these five days approximately 100 researchers of the Bronze Age gathered to present papers and discuss traditional research questions as well as ...

Läs mer

Objekt i svenskans historia.

Objekt i svenskans historia.

Mikael Berger | Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska | 2022

Läs mer

Portraying Unease

Portraying Unease

Ellen Suneson | Portraying Unease. The Art and Politics of Uncomfortable Attachments | Övriga – kulturvetenskaper | 2022

Läs mer

Religionssociologisk mångfald

Religionssociologisk mångfald

Curt Dahlgren (red.) | Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige | 2022

Läs mer

Sentiments of Segregation

Sentiments of Segregation

Jagger Kirkby | Sentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948-1990 | Övriga – historia och arkeologi | 2022

‘With non-Europeans on all sides of me, I become thoroughly irritable and a feeling of dislike for them is engendered … friction is inevitable whenever there is mixing of the races, but when we are segregated life is smooth and harmonious’. Thus wrote a woman to the local provincial ...

Läs mer

Självklart och oklart

Självklart och oklart

Frida L Nilsson | Självklart och oklart. Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

The evolution of social cognition in Archosauria

The evolution of social cognition in Archosauria

Claudia Zeiträg | The evolution of social cognition in Archosauria. Gaze following and play as windows to social cognition in dinosaurs | 2022

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-03-13