Fritt tillgängliga böcker (open access)

Här hittar du alla de böcker som är fritt tillgängliga (open access) att ladda ner och läsa.

2024

Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Anders Sigrell, Anders Ohlsson, Paul Strand, Martin Sundby (red.) | Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening? | 2024

Den femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning hölls vid Lunds universitet den 23–24 november 2022. Temat var Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening? I denna volym presenteras dom tre plenarföreläsarna samt ett urval av sektionsbidragen. Texterna ...

Läs mer

I skuggan av Karl August

I skuggan av Karl August

Lars Hultman | I skuggan av Karl August. Nya perspektiv på Fersenska upploppet 1810 | 2024

Läs mer

Lagspråk och skriftlighet

Lagspråk och skriftlighet

Lars-Johan Ekerot | Lagspråk och skriftlighet. Det formella skriftspråkets konstruktionssyntax som grund för lagspråksförenkling och EU-översättning | 2024

Läs mer

Minimal Optimism

Minimal Optimism

Anton Emilsson | Minimal Optimism. Reading P. F. Strawson on Responsibility | Övriga – filosofi och religion | 2024

Läs mer

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg

Ulf Zander | Raoul Wallenberg. Life and legacy | 2024

Raoul Wallenberg: Life and Legacy examines important events in the life of the Swedish diplomat, but this is not a traditional biography. Starting from Wallenberg’s time in Budapest during 1944–1945, the book analyses how Wallenberg went from being a highly sensitive topic in Swedish ...

Läs mer

Teologisering i predikan

Teologisering i predikan

Clara Nystrand | Teologisering i predikan. Vad det är och hur det skedde i Svenska kyrkan år 2020 | Övriga – filosofi och religion | 2024

Läs mer

The neurocognitive basis of confabulatory introspection

The neurocognitive basis of confabulatory introspection

Gabriel Vogel | The neurocognitive basis of confabulatory introspection. Choice blindness and the brain | Övriga – filosofi och religion | 2024

Läs mer

Uncertainty, Worth, Identity

Uncertainty, Worth, Identity

Jonatan Nästesjö | Uncertainty, Worth, Identity. How Early Career Academics Navigate Evaluative Landscapes | 2024

Läs mer

2023

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Juhan Björn, Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyāʼ al-Rāzī | Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy. Edition, translation and commentary | 2023

Läs mer

Aspects of Blame

Aspects of Blame

Marta Johansson Werkmäster | Aspects of Blame. In which the nature of blame, blameworthiness, standing to blame and proportional blame are discussed | Övriga – filosofi och religion | 2023

Läs mer

Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention

Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention

Petter Kallioinen | Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention. – in Deaf and Hard-of-Hearing and Typically Hearing Populations | 2023

Läs mer

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Paola Derudas | Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing. Linking archaeological reports and excavation archives in the virtual space | 2023

Läs mer

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Övriga – historia och arkeologi | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Läs mer

Global politisk islam?

Global politisk islam?

Sameh Egyptson | Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige | Övriga – filosofi och religion | 2023

Läs mer

Governing Black and White

Governing Black and White

Kristoffer Edelgaard Christensen | Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900 | Övriga – historia och arkeologi | 2023

Läs mer

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Danilo Marco Campanaro | Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light | 2023

Läs mer

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Pär Nilsson | Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver | 2023

Läs mer

Listening from within a Digital Music Archive

Listening from within a Digital Music Archive

Andreas Helles Pedersen | Listening from within a Digital Music Archive. Metadata, Sensibilities, and Music Histories in the Danish Broadcasting Corporation's Music Archive | 2023

Läs mer

Manner Modifiers as Syntactic Heads

Manner Modifiers as Syntactic Heads

Victor Bogren Svensson | Manner Modifiers as Syntactic Heads | Övriga – språk och litteratur | 2023

Läs mer

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Penelope Corfield, Jonas Nordin (red.) | Media & Mediation in the Eighteenth Century | Övriga – kulturvetenskaper | 2023

While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-05-04