Series

Mediehistoriskt arkiv (Media History Archives) publishes research from all over Sweden and includes anthologies, monographs, – including doctoral theses – and collections of sources. The series was founded in 2006 by Pelle Snickars at the Swedish National Archive of Recorded Sound and Moving Images then moved with Snickars to the National Library of Sweden and transferred in 2014 to Lund University with Patrik Lundell as editor.
Since 2019 the non-profit association Föreningen Mediehistoriskt arkiv is the publisher of the book series – with Andreas Nyblom as editor. Mediehistoriskt arkiv publishes titles in both Swedish and English.

In order to ensure the research quality of the series, submitted manuscripts are routinely subject to double blind peer review by independent experts.

Editor: Andreas Nyblom (Linköping University)

Editorial assistant: Eskil Vesterlund (Lund University)
 
The current editorial committee consists of: Staffan Bergwik (Stockholm University), Elisabet Björklund (Lund University), Marie Cronqvist (Linköping University), Anna Dahlgren (Stockholm University), Erik Edoff (Umeå University), Elin Franzén (Stockholm University), Johan Jarlbrink (Umeå University), Åsa Jernudd (Örebro University), Solveig Jülich (Uppsala University), Charlie Järpvall (Linnaeus University), Mats Jönsson (University of Gothenburg), Matts Lindström (Uppsala University), Patrik Lundell (Örebro University), Charlotte Nilsson (Lunds University), Sonya Petersson (Stockholm University), and Pelle Snickars (Lund University).


Go to Mediehistoriskt arkiv's homepage.

ISSN: 1654-6601

The Movement of a Musical Work

The Movement of a Musical Work

Johan Larsson Lindal | The Movement of a Musical Work. Ernst Krenek’s Opus 20 in the Interwar Years | Mediehistoriskt arkiv 57 | 2024

The idealistic musical work concept is the idea that pieces of music exist beyond space and time. Having emerged in Western art music, this concept has not had an easy time co-existing with musical practices around the world. To show the discrepancies and consistencies of the musical ...

Read more/download (external website)

Information Flows across the Baltic Sea

Information Flows across the Baltic Sea

Patrik Lundell , Hannu Salmi, Erik Edoff, Jani Marjanen, Heli Rantala (ed.) | Information Flows across the Baltic Sea. Towards a Computional Approach to Media History | Mediehistoriskt arkiv 56 | 2023

Today shared media content and virality represent significant phenomena, but they are not as unique to our current society as commonly assumed. More than a century before the internet, information circulated within a network of newspapers that borrowed texts from both nearby and ...

Read more/download (external website)

Blågula barn i bild

Blågula barn i bild

Anders Åberg | Blågula barn i bild. Barnfilm och nationalism i Sverige | Mediehistoriskt arkiv 55 | 2023

År 1944 premiärvisades filmen Rännstensungar. Kritikerna jublade över att det äntligen kom en svensk film med barnen i centrum. Drygt sextio år senare presenterades filmen Förortsungar, där förlagans klasskonflikt förvandlats till en etniskt kodad konflikt. I boken Blågula barn i bild ...

Read more/download (external website)

Kodex

Kodex

Jonas Nordin (ed.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | Mediehistoriskt arkiv 54 | 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, ...

Read more

Deskbound Cultures

Deskbound Cultures

Johan Jarlbrink, Charlie Järpvall (ed.) | Deskbound Cultures. Media and Materialities at Work | Mediehistoriskt arkiv 53 | 2021

This book presents new perspectives on changing ideals and practices surrounding desks and desk work in offices, homes, and in popular culture. The authors represent a broad range of interests and disciplines: business administration, cultural studies, library and information science, ...

Read more/download (external website)

The Medal in Early Modern Sweden

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | Mediehistoriskt arkiv 52 | 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can ...

Read more

Radio

Radio

Elin Franzén | Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium | Mediehistoriskt arkiv 51 | 2021

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen ...

Read more/download (external website)

Kretslopp av data

Kretslopp av data

Johan Fredrikzon | Kretslopp av data. Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker | Mediehistoriskt arkiv 50 | 2021

När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde ...

Read more/download (external website)

Film i stadens tjänst

Film i stadens tjänst

Erik Florin Persson | Film i stadens tjänst. Göteborg 1938–2015 | Mediehistoriskt arkiv 49 | 2021

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat ...

Read more/download (external website)

Kulturarvets mediehistoria

Kulturarvets mediehistoria

Pelle Snickars | Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750-1950 | Mediehistoriskt arkiv 48 | 2020

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Boken handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång ...

Read more/download (external website)

En förbindelse med en större värld

En förbindelse med en större värld

Charlotte Nilsson | En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal | Mediehistoriskt arkiv 47 | 2020

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. För det tidiga 1900-talets svenska landsbygdsbefolkning var postorder lika mycket ett sätt att komma i kontakt med en större värld som ett sätt att göra ...

Read more

En trovärdig illusion av musik

En trovärdig illusion av musik

Alf Björnberg | En trovärdig illusion av musik. Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång | Mediehistoriskt arkiv 46 | 2020

Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan det också jämföras med ett original, ...

Read more/download (external website)

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | Mediehistoriskt arkiv 45 | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i ...

Read more/download (external website)

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (ed.) | Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige | Mediehistoriskt arkiv 44 | 2019

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering och ...

Read more/download (external website)

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (ed.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | Mediehistoriskt arkiv 43 | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka och utbilda ...

Read more

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Per Vesterlund | Ur Harry Scheins arkiv. Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 42 | 2019

Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Filminstitutet 1963 är väldokumenterad ...

Read more/download (external website)

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (ed.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | Mediehistoriskt arkiv 41 | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och ...

Read more/download (external website)

Informations- och avfallshantering

Informations- och avfallshantering

Johan Jarlbrink | Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar | Mediehistoriskt arkiv 40 | 2019

Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del av människors vardag. Den här boken ...

Read more/download (external website)

Gränslösa anspråk

Gränslösa anspråk

Jakob Kihlberg | Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860 | Mediehistoriskt arkiv 39 | 2018

Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen mellan länder och bidrog till ...

Read more/download (external website)

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | Mediehistoriskt arkiv 38 | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Read more

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | Mediehistoriskt arkiv 37 | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades av ...

Read more

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | Mediehistoriskt arkiv 36 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den ...

Read more

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (ed.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | Mediehistoriskt arkiv 35 | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner mer idag än ...

Read more

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | Mediehistoriskt arkiv 34 | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om hur ...

Read more

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | Mediehistoriskt arkiv 33 | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade i ...

Read more

Colonizing Fever

Colonizing Fever

Åsa Bharathi Larsson | Colonizing Fever. Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden | Mediehistoriskt arkiv 32 | 2016

In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhibitions displayed a presumed everyday ...

Read more/download (external website)

Samtida konst på bästa sändningstid

Samtida konst på bästa sändningstid

David Rynell Åhlén | Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956-1969 | Mediehistoriskt arkiv 31 | 2016

I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändningstid undersöks hur tv-mediet på ...

Read more/download (external website)

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (ed.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | Mediehistoriskt arkiv 30 | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt i ...

Read more/download (external website)

Konsten att tämja en bild

Konsten att tämja en bild

Magnus Bremmer | Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige | Mediehistoriskt arkiv 29 | 2015

Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet. I fotografins barndom hävdades det ...

Read more/download (external website)

Universitetet som medium

Universitetet som medium

Matts Lindström, Adam Wickberg Månsson (ed.) | Universitetet som medium | Mediehistoriskt arkiv 27 | 2015

Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare om digitala ...

Read more/download (external website)

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (ed.) | Återkopplingar | Mediehistoriskt arkiv 28 | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet uppdatera ...

Read more

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (ed.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | Mediehistoriskt arkiv 26 | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Read more/download (external website)

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (ed.) | Mediehistoriska vändningar | Mediehistoriskt arkiv 25 | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Read more

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 24 | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum står några ...

Read more

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (ed.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | Mediehistoriskt arkiv 23 | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har ...

Read more/download (external website)

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (ed.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | Mediehistoriskt arkiv 22 | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. ...

Read more

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | Mediehistoriskt arkiv 21 | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om ...

Read more

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (ed.) | Media, popular culture and the American century | Mediehistoriskt arkiv 20 | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Read more

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (ed.) | Efter the Pirate Bay | Mediehistoriskt arkiv 19 | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk diskussion ...

Read more/download (external website)

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (ed.) | The story of storage I | Mediehistoriskt arkiv 18 | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den sfär som ...

Read more

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | Mediehistoriskt arkiv 17 | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Read more

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (ed.) | 1800-talets mediesystem | Mediehistoriskt arkiv 16 | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat ...

Read more

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (ed.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | Mediehistoriskt arkiv 15 | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Read more

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (ed.) | Citizen Schein | Mediehistoriskt arkiv 14 | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som ...

Read more/download (external website)

I bildarkivet

I bildarkivet

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (ed.) | I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter | Mediehistoriskt arkiv 13 | 2009

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig ...

Read more/download (external website)

The YouTube reader

The YouTube reader

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (ed.) | The YouTube reader | Mediehistoriskt arkiv 12 | 2009

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, YouTube. YouTube är världens snabbast växande sajt. På den laddas det upp tio timmar rörlig bild varje minut. Antalet unika användare närmar sig 100 miljoner. Eftersom det är så enkelt att länka upp en video ...

Read more/download (external website)

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | Mediehistoriskt arkiv 11 | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades ...

Read more

TV-pionjärer och fria filmare

TV-pionjärer och fria filmare

Tobias Jansson, Malin Wahlberg (ed.) | TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg | Mediehistoriskt arkiv 9 | 2008

Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film. Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde det ...

Read more/download (external website)

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (ed.) | Mediernas kulturhistoria | Mediehistoriskt arkiv 8 | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste ...

Read more/download (external website)

Berättande i olika medier

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (ed.) | Berättande i olika medier | Mediehistoriskt arkiv 7 | 2008

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap? I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna frågar sig hur ...

Read more/download (external website)

Svensk television

Svensk television

Anna Edin, Per Vesterlund (ed.) | Svensk television. En mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 6 | 2008

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl nationella ...

Read more/download (external website)

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (ed.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | Mediehistoriskt arkiv 5 | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla HSB-filmer, ...

Read more

Ur Iduns skafferi

Carl-Gunnar Åhlén (ed.) | Ur Iduns skafferi. CD-skiva | Mediehistoriskt arkiv 4 | 2008

Read more/download (external website)

Los Angeles before Hollywood

Los Angeles before Hollywood

Jan Olsson | Los Angeles before Hollywood. Journalism and American film culture, 1905-1915 | Mediehistoriskt arkiv 10 | 2008

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok. Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men allt ...

Read more/download (external website)

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (ed.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | Mediehistoriskt arkiv 3 | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än ...

Read more

Gramophone 1899, CD-skiva

Gramophone 1899, CD-skiva

Carl-Gunnar Åhlén (ed.) | Gramophone 1899, CD-skiva | Mediehistoriskt arkiv 2 | 2006

Här finns några av de allra första svenska grammofonskivorna utgivna på märket Berliner samlade.

Read more/download (external website)

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (ed.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | Mediehistoriskt arkiv 1 | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på ...

Read more/download (external website)

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05