Series

Drömmar om det minsta

Matts Lindström
Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970
Mediehistoriskt arkiv 36
2017

308 p.
Swedish

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-983809-3-4, 978-91-983809-2-7

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den visar hur mikrofilm återkommande upplevdes som ett nytt medium som omstöpte villkoren för samhällets cirkulation och utbyte av information och kunskap – bortom entropisk oordning och pappersöverföd på bibliotek, kontor och arkiv.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05