Series

Reports from the Sound Environment Centerare published in a series presenting recent research conducted by or connected to the center, or being presented at interdisciplinary symposiums at the center.

The center has published a number of reports on various sound environment topics. These can be ordered in print – here or on the center´s website – and are also available as fulltexts. So far the dominating part of the publications are in Swedish, but a growing number are being published in English for international readers.

The Center has, since its start, arranged a series of interdisciplinary symposiums on specific themes with relation to the study of sound environments. To each symposium a number of prestigious speakers and researchers have been invited and given the opportunity to present and discuss new research crossing the borders of their individual disciplines.

ISSN: 1653-9354

Traces of Sound

Henrik Frisk, Sanne Krogh Groth (ed.) | Traces of Sound. Reflections of Sound Unheard | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 20 | 2023

Read more

Negotiating Noise

Negotiating Noise

Sanne Krogh Groth, James Mansell (ed.) | Negotiating Noise. Across Places, Spaces and Disciplines | Reports from The Sound Environment Center at Lund University | 2021

Read more

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cerwén, Frans Mossberg (ed.) | Tysta områden i Sverige. En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter | Reports from The Sound Environment Center at Lund University | 2018

Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa ...

Read more

Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (ed.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 17 | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or ...

Read more

Bo i Ro

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye | Frans Mossberg (ed.) | Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016 | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 15 | 2016

Read more

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | Reports from The Sound Environment Center at Lund University | 2016

Read more

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (ed.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 14 | 2015

Read more

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Frans Mossberg (ed.) | Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 13 | 2015

Read more

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (ed.) | Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 12 | 2014

Read more

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (ed.) | Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 9 | 2011

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt ...

Read more

Buller i blåsväder

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (ed.) | Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 11 | 2011

Read more

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell | Speakers Comfort and voice disorders in classrooms | Reports from The Sound Environment Center at Lund University | 2011

Read more

Sound, mind and emotion - research and aspects

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (ed.) | Sound, mind and emotion - research and aspects | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 8 | 2008

Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them. In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums ...

Read more

Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (ed.) | Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 7 | 2008

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som ...

Read more

Sounds of history

Sounds of history

Frans Mossberg (ed.) | Sounds of history | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 6 | 2008

What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic ...

Read more

Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (ed.) | Ljud och inlärning | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 5 | 2007

Read more

Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (ed.) | Skadliga ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 4 | 2006

Read more

Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (ed.) | Operativa ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 3 | 2006

Read more

Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (ed.) | Förföriska ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 2 | 2006

Read more

Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (ed.) | Buller och hälsa | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 1 | 2006

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05