Series

Buller och hälsa

Frans Mossberg (ed.)
Buller och hälsa
Reports from The Sound Environment Center at Lund University 1
2006

30 p.
Swedish

ISSN: 1653-9354

Table of Contents

  • Erik Skärbäck: Svagheter i nuvarande bullerhantering
  • Maria Albin, Jonas Ardö, Jonas Björk: Trafikbuller och hälsa i Skåne
  • Tor Kihlman: Samhällsbuller - ett tekniskt eller politiskt problem. Exemplet vägtrafikbuller
Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05