Series

Frans Mossberg (ed.)
Operativa ljud
Reports from The Sound Environment Center at Lund University 3
2006 | 46 p. | Swedish

ISSN: 1653-9354

Table of Contents

  • Pernilla Ulfvengren: Naturliga varningsljud i människa-maskinsystem
  • Marcus Sanchez Svensson: När ljud pockar på uppmärksamhet
  • Dan Gärdenfors: Playing with auditory interfaces
  • Petter Alexanderson, Konrad Tollmar: Operational sounds – The factory soundscape as carrier of information
  • Kirsten Rassmus-Gröhn: Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt
Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05