Series

Harald Gustafsson
Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 16
2008 | 126 p. | Swedish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-046-2
Publisher: Makadam

Keywords: Danmark | historia | medeltiden | 1500-talet | 1600-talet | Skåne

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på 1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då berättats?
Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia försvinner ofta i Sydsverige. I skolorna, ända upp på universitetsnivå, läser man svensk historia och slår med stor nit ihjäl kungar i Mälardalen under medeltiden utan att ägna den dramatiska danska historien vid samma tid någon nämnvärd uppmärksamhet, trots att den till stor del utspelade sig i Skånelandskapen. Också i Danmark utgår historieskrivningen i hög grad från de moderna statsgränserna.
När lundahistorikern Harald Gustafsson sätter in en del av nationalstaten Sveriges historia i en annan nationalstats historia blir det en nyttig provokation mot både svensk och dansk nationalism. Men det finns också god saklig grund för att lära sig mer dansk historia i södra Sverige, eftersom så mycket som man ser här Varbergs fästning, Glimmingehus, småstädernas gatunät och så vidare faktiskt har rötter i dansk tid.
Genom det danska perspektivet på Skåne får Öresundsområdet en väsentlig roll. Under en stor del av dansk historia utgjorde östra Själland och västra Skåne tyngdpunkten i Danmark, politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Att fokusera på Skåne i Danmark betyder i någon mån också att fokusera på hela Öresundsområdets betydelse.
Skåne i Danmark kom på fjärde plats i läsarnas omröstning om Årets historiebok 2008 på nättidningen Svensk Historias hemsida.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05