lunduniversity.lu.se

Järn

Järn

Anders Ödman (red.)
Järn. Wittsjöskogkonferensen 1999
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 75
2000

Svenska

ISSN: 0281-3440
ISBN: 91-973734-7-8

Keywords: järnframställning | Skåne | medeltiden