Series

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (ed.)
Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 12
1997

239 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-11-8

Keywords: litteraturvetenskap | 1900-talet

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym har samlats ett antal offentliga föreläsningar som hållits av lärare och forskare, verksamma vid den litteraturvetenskapliga institution som är belägen på just Helgonabacken.
Bidragen speglar i sin mångfald de skilda forskningsintressen och perspektiv som präglar den lundensiska institutionen. Här talas om dikten i vid mening; som retorisk praktik, som lyrisk stämma, som berättande och förtätad gestaltning. Här återfinns texter om lyrik, men också om romankonst och film.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05