Series

Kristina Jennbert
Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 59
2009 | 224 p. | Swedish

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-29-6

Keywords: arkeologi | Sverige | Skåne | grottor

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget funnits på Kullaberg?

Arkeologiska utgrävningar och osteologiska djurbensanalyser från några av grottorna ger en del av svaren. Lokalhistoria och storpolitiska händelser ger andra infallsvinklar. Grottorna har bland annat använts som tillfälliga uppehållsplatser för stenålderns flintslagning, järnålderns fiske och den moderna tidens turism.

Tryckår: 2009

Mjukband, illustrerad i färg och s/v, 223 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05