Series

Robert Willim
Industrial Cool. Om postindustriella fabriker
Hex 2
2008 | 157 p. | Swedish

ISSN: 1654-4811
ISBN: 978-91-976434-1-2

Keywords: industriarkitektur | industribyggnader

Vad är en fabrik? Med industrisamhällets avveckling följer en ny ruin-romantik. Över hela västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbets-platser. Samtidigt skapas nya industrilokaler, där besökarnas intryck är lika viktiga som den vackert tillrättalagda produktionen. Är det bilar eller upplevelser som tillverkas här?
Industrial cool är namnet Robert Willim gett denna nya trend. Som etnolog och forskare vid Lunds universitet har han under ett antal år följt denna utveckling. Hans kulturanalys är utvecklad i dialog med konstnärlig gestaltning.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05