Series

”Med coleurt omslag”

Helena Strömquist
”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria.
Bokhistoriska skrifter 6
2010

410 p.
Swedish

ISSN: 1400-7371
ISBN: 978-91-628-7994-5

Keywords: bokband | historia | Sverige | 1700-talet | 1800-talet | bokomslag | böcker

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna boken en betydelsefull del av bokhandelns utbud. Förlag och bokhandel började sälja delar av sina förlagsartiklar i olika band, de vanligaste var pappersband och olika former av halvskinnband och skinnryggband, i handeln kallades de välska band eller betecknades som ”bundna”, även franska band såldes. Pappersband utgjorde en växande andel av marknaden, de hade gråa eller färgade och dekorerade papper, andra gavs en typografiskt framställd dekor som annonserade titel, författare, pris med mera. Förlagen utvecklade de tryckta omslagen till effektiva marknadsförare av den tryckta boken och de blev en integrerad del av boken som produkt. Bandet övergick från att vara ett privatband och en hantverksprodukt till att bli ett emissionsband och en förlags- och industriprodukt. Studien visar att bokens materiella egenskaper, det vill säga dess form, funktion och ekonomi var avgörande för bokens vidare spridning på marknaden. Pappersband var billiga och estetiskt tilltalande i jämförelse med andra band och kom successivt att ersätta den skinnbundna boken i konsumtionen av böcker.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05