Series

Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson (ed.)
Regionauterna. Öresundsregionen från vision till vardag
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 24
2010 | 223 p. | Swedish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-079-0
Publisher: Makadam

Keywords: öresundsförbindelser | mellanfolkligt samarbete | Öresundsregionen | regionalt samarbete

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren. Vi får följa hur människors vardag påverkats av brobygget och se för vem regionen är intressant eller ointressant. Vi får möta regionauterna – de som snabbt lär sig navigera i och använda sig av den nya regionen. Inte minst kan vi lära oss något om det svåra i att förutspå en framtida utveckling. Brons tioåriga historia rymmer många överraskningar.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05