Series

Michaela Helmbrecht
Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte
Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 30
2011 | 540 p. | German

ISSN: 0065-1001
ISBN: 978-91-89578-38-8

Keywords: ornamentik | teman och motiv | 500-1000 | människan i konsten

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen för arkeologiska fynd och skriftliga källor träder den dynamiska förändringen i användningen av bilder från slutet av 500 talet till ca 1000 e.Kr. fram.

Michaela Helmbrecht har studerat arkeologi, biologisk antropologi och nordisk filologi i München, Berlin, Tromsö och Lund. Wirkmächtige Kommunikationsmedien – Menschenbilder der Vendel und Wikingerzeit und ihre Kontexte är hennes doktorsavhandling.

Boken är skriven på tyska och innehåller även utförliga sammanfattningar på svenska och engelska.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05