Series

Barnkonventionen 20 år

Stephan Borgehammar (ed.)
Barnkonventionen 20 år
Svenskt Gudstjänstliv 85
2010

220 p.
Swedish

ISSN: 0280-9133
Publisher: Artos & Norma

Keywords: barns rättigheter | Sverige

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989. Vad har konventionen betytt här i Sverige, vad betyder den i dag och vad borde den betyda?

Frågorna berörs på olika sätt i tre av artiklarna i denna bok. Elizabeth Englundh redogör för Barnkonventionens tillkomst och resonerar om vad som krävs för att den ska bli bättre känd och tillämpad i vårt land. SvenÅke Selander ger en bred överblick över områden där kristna trossamfund i Sverige kommer i beröring med Barnkonventionen. Ragnhild Strauman presenterar den brett upplagda norska »trosoplæringsreform» som vill tillgodose såväl barns frihet som deras rätt till religion. Vad kan vi lära av detta norska projekt?

Förutom artiklarna till årets tema innehåller boken ett bidrag av Anders Piltz om vad som hände med populära medeltida Mariasånger under och efter reformationen. Boken avslutas med en fyllig recensionsavdelning.

Table of Contents

 • Förord
  Stephan Borgehammar
 • Utdrag ur FN:s konvention om barnets rättigheter
 • FN:s konvention om barnets rättigheter: historik, teori och praktik
  Elizabeth Englundh
 • Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund
  Sven-Åke Selander
 • Barn og kirkemusikk – barnekorarbeid sett i lys av trosopplæringsreformen i Den norske kirke
  Ragnhild Strauman
 • Kristocentriska korrekturer av medeltida Mariasånger i Norden
  Anders Piltz
 • Recensioner
Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05