Series

Det moraliska ifrågasättandet

Jan Arlebrink
Det moraliska ifrågasättandet. Alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård
Lund Studies in Ethics and Theology 13
2004

213 p.
Swedish

ISSN: 1102-769X
ISBN: 91-975249-0-5

Keywords: tvångsvård av missbrukare | etik och moral | Sverige | alkoholistvård | omvårdnadsetik

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05