Series

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (ed.)
Tidskrift för Classiska studier
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 28
2011

212 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-28-2

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med nyskrivna litterära texter – via nedslag i musiken, litteraturhistorien, journalistiken, datorspelet, dramatiken och tidskrifterna – når skriften slutligen fram till den första meningen.

Med denna festtidskrift vill vänner och kolleger hylla Claes-Göran Holmberg, inspirerande lärare och forskare i litteraturvetenskap i Lund, och samtidigt försöka matcha hans omfattande intressen.

Table of Contents

 • Åsa Maria Kraft: Världslitteratur
 • Pelle Andersson: Vid ett bord (till Classe)
 • Per Rydén: Classiska sidor
 • Oline Stig: En läxa i livets formlöshet
 • Magnus Eriksson: Om länkar i den radikala folksångens kedja och återerövrandet av en Woody Guthrie-sång
 • Neal Ashley Conrad Thing: "There’s just meanness in this world". Et essay om Bruce Springsteen
 • Jonas Ellerström: Fem bluesrader
 • Paul Tenngart: Classisk fläta
 • Birger Hedén: Texter
 • Walter Baumgartner: Fins elgen?
 • Lars Gustaf Andersson: En dikt av Lloyd Schwartz
 • Per Erik Ljung: Klara Johansons kritik av esperanto
 • Barbro Westling: Bocca della Verità. Lars Norén framför Dramaten
 • Ulf Olsson: "Plötsligt, långsamt". Lars Noréns scenanvisningar
 • Rikard Schönström: Performativitet och litterarisering. Text och teater i ett nytt perspektiv
 • Jan Svensson: Genrehybrider – finns dom?
 • Karl Erik Gustafsson: Svensk presshistoria för en internationell publik
 • Cristine Sarrimo: Flashback och journalistikens nya funktioner
 • Jonas Thente: Do you want to load your last saved position?
 • Gunhild Agger: Barnaby forever
 • Sophie Elsässer: Kan man – och vill man – "sverka" det nya Plus?
 • Kerstin Bergman: Humanisten knäcker koden. Dechiffrering och detektivroller i Dan Browns deckare
 • Björn Larsson: Den vita gudinnan
 • Jens Liljestrand: Classe som handledare
 • Janne Kamping: Jag kunde ha berättat...
 • Lisbeth Larsson: Litterär transvestism. En classisk aspekt på litteraturhistorien
 • Peter Henning: Att möta de kletiga skuggorna. Ett samtal med Leif Holmstrand
 • Eva Hættner Aurelius: Fragment i Sjöbergarkivet
 • Helena Nilsson: I Chronologisk ordning. Den romantiska upplysningen
 • Tommy Olofsson: Att tappa sin sko eller bli våt om foten. Fröken Julie, Askungen och Träskomannen i Linderöds kyrka
 • Alfred Sjödin: Moralisk undervisning som modus i gustaviansk diktning
 • Birthe Sjöberg: Har ni hört den förut?
 • Anders Mortensen: Trevnadens provokation
 • Christina Sjöblad: Stina Aronson och ödelandets folk
 • Jenny Westerström: "Men jag har ej en droppe bohême-blod i mig". En fortsatt diskussion med Classe
 • Elisabeth Mansén: Vetenskaplig stringens och global sinnlighet i svenskt 1700-tal. Om Bengt Bergius tal Om Läckerheter
 • Niklas Schiöler: Lennart Hellsings osmakligheter
 • Ulla-Britta Lagerroth: Spökdiné eller gästabud? Om mat och måltider i litteraturen
 • Vasilis Papageorgiou: Ett land och ett annat (fritt efter A. Strindbergs novell "Odlad frukt")
 • Niklas Törnlund: Skymning, gryning
 • Therése Granwald: Rum h224
 • Sara Kärrholm: Betraktelse över en bok som inte låter sig beskrivas
 • Katarina Bernhardsson: Ordkonst – en unglitterär tidskrift?
 • Daniel Möller: "... vi ville göra en tidskrift som vi själva skulle vilja läsa". En intervju med Per Engström om tidskriften Pequod
 • Peter Luthersson: Apropå guldramar, gentlemän och vikten av gehör för falskhet
 • Johan Stenström: Colibri och Salamander. Modernismen manifesteras i Malmö 1955
 • Bibi Jonsson: "Ärade damer!" Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift
 • Clas Zilliacus: Johan Vilhelm Snellmans Spanska flugan. Den ([ante]pen)ultimata tidskriften
 • Nils Schwartz: Litteraturrecensionens lobotomi
Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05