lunduniversity.lu.se

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Anastasia Karlsson
Rhythm and Intonation in Halh Mongolian
Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 46
2006

Engelska

ISSN: 0347-2558
ISBN: 91-974116-9-8

Keywords: mongoliska språket | intonation | fonetik | metrik