Series

ISSN: 2001-9874

En värld med Gud

Hanne Sanders | En värld med Gud. Religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650-1720 | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 43 | 2024

Read more

Checkpoint 2020

Checkpoint 2020

Markus Idvall, Johan Wessman, Anna Palmehag (ed.) | Checkpoint 2020. Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 40 | Makadam | 2020

Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? Danska och svenska forskare, analytiker och journalister ger i denna antologi en aktuell bild av brons betydelse och utvecklingen i regionen. Gräns- och id-kontroller, pendling och ett förändrat ...

Read more

Fika, hygge and hospitality

Fika, hygge and hospitality

Fredrik Nilsson, Christer Eldh (ed.) | Fika, hygge and hospitality. The cultural complexity of service organisation in the Öresund region | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 39 | 2019

Hospitality. The word steers our attention towards good food, excellent service and perhaps a nice place to rest. Sometimes it refers to the “DNA” or special spirit that characterises those who work in the tourism or hospitality industry. Hospitality carries a positive vibe and has ...

Read more

Reformation i två riken

Reformation i två riken

Kajsa Brilkman, Hanne Sanders, Morten Fink-Jensen (ed.) | Reformation i två riken. Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 38 | 2019

I 1500-talets Danmark och Sverige realiserades reformationen genom skapandet av två lutherska statskyrkor. Reformation i två riken, som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska historiker, skildrar orsakerna till och konsekvenserna av denna utveckling. I bokens ...

Read more

Den skandinaviske encyklopædi

Den skandinaviske encyklopædi

Maria Simonsen | Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 37 | 2016

Svenska Nordisk familjebok och danska Salmonsens Konversationsleksikon är Skandinaviens viktigaste encyklopediprojekt. Från 1870-talet och fram till slutet av 1950-talet utkom båda uppslagsverken i flera upplagor. Denna bokhistoriska doktorsavhandling presenterar för första gången ...

Read more

Spritsmuggling på Östersjön

Spritsmuggling på Östersjön

Fredrik Nilsson, Johan Lundin | Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 35 | 2015

The Vodka Sea, så har Östersjön kallats till följd av att smugglare under 1920- och 1930-talet årligen skeppade ut miljontals liter alkohol från olika tyska hamnar. På internationellt vatten möttes dessa av smugglare som i mindre, snabbare båtar förde spriten vidare över gränsen till ...

Read more

Ditt språk i min mun

Ditt språk i min mun

Anna Smedberg Bondesson | Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 34 | 2014

Kunskapen i och om grannspråket är menings­lös. Om vi bara lyckas besinna detta, ser vi samtidigt att samma grannspråk kan tjäna som medel för andra mål och meningar, som ökad språklig, litterär, kulturell medvetenhet och, inte minst, förstärkt förmåga att förundras. Däri ligger ...

Read more

Katolsk manlighet

Katolsk manlighet

Yvonne Maria Werner | Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet - katolska missionärer och lekmän i Skandinavien | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 33 | 2014

Arvet från reformationen var långt in på 1900-talet en viktig del av den nordiska nationella identiteten, vilket präglade synen på man lighet och genus. Hur var det då att vara man och katolik i Skandinavien? Hur förhöll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om manlighet som ...

Read more

Skandinavism

Skandinavism

Magdalena Hillström, Hanne Sanders (ed.) | Skandinavism. En rörelse och en idé under 1800-talet | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 32 | 2014

Skandinavismen, den politiska rörelse som präglade Sverige, Danmark och Norge under första hälften av 1800-talet, gick i graven för 150 år sedan. Eller rättare sagt: det var vad man sade då, 1864, efter Danmarks nederlag mot Preussen när Sverige inte kom till undsättning. Den ...

Read more

Framtidskuster

Framtidskuster

Cecilia Fredriksson, Mia Larson (ed.) | Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 31 | 2013

Kustområdena kring Kattegatt, Skagerack och Öresund befinner sig i olika faser av en dynamisk omvandlingsprocess som tar sig olika uttryck i olika regionala kontexter. I varje geografiskt område finns erfarenheter som kan berika de övriga områdena. Genom att jämföra situationen i ...

Read more

Den främmande förförerskan

Den främmande förförerskan

Ivo Holmqvist (ed.) | Den främmande förförerskan | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 30 | Makadam | 2013

Hur uppstod den speciella magin i Karen Blixens »fantastiske fortællinger«? Hur såg den samtida svenska publiken på Blixens författarskap, gåtfulla person och äventyrliga liv? Och varför fick hon aldrig Nobelpriset? Professor Ivo Holmqvist har sammanställt ett brett urval svenska ...

Read more

Publik i perspektiv

Publik i perspektiv

Malena Forsare, Anja Mølle Lindelof (ed.) | Publik i perspektiv. Teaterarbete i Öresundsregionen | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 29 | Makadam | 2013

Två teaterpjäser uppförda av fyra teatrar på tre scener och i ett tält, i tre länder, på flera nordiska språk – att kalla projektet Teaterdialog Öresund för en avancerad övning i dialog, samarbete och samordning är ingen överdrift. Ett gemensamt incitament för projektet har varit ...

Read more

Locus Celebris

Locus Celebris

Jes Wienberg, Stephan Borgehammar (ed.) | Locus Celebris. Dalby kyrka, kloster och gård | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 28 | Makadam | 2012

Locus celebris, ”den berömda platsen” – så kallas Dalby tidigt på 1100-talet av den engelske benediktinen Ælnoth, och Dalby är fortfarande berömt: – för Heligkorskyrkan i Dalby; – som biskopssäte för tyske biskopen Egino på 1060-talet; – som begravningsplats för Svens son, kung ...

Read more

Solen finns

Solen finns

Gustaf Munch-Pedersen, Martine Cardel Gertsen, Anders Palm | Solen finns | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 27 | Makadam | 2011

Han var modernist och idealist, fantast och anti-fascist – den danske diktaren och konstnären Gustaf Munch-Petersen (1912–1938). 26 år gammal dog han på slagfältet som frivillig i spanska inbördeskriget. Han råkade dö och bli känd som okänd soldat. Men det var för sitt konstnärskap ...

Read more

Det politiska äktenskapet

Det politiska äktenskapet

Bente Rosenbeck, Hanne Sanders (ed.) | Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 26 | Makadam | 2010

Äktenskapet, »instiftat till samhällets bestånd« som det heter i vigselformuläret, är en institution under kontinuerlig förändring. Vägen är lång från 1600-talets bondehushåll, arbetsenheter med tydlig arbetsfördelning, till dagens regnbågsfamiljer och jämställdhetsdiskurser. Men det ...

Read more

Flytande gränser

Flytande gränser

Anders Palm, Hanne Sanders (ed.) | Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658 | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 25 | Makadam | 2010

Den som kör över Öresundsbron passerar förr eller senare en skylt, som visar var själva gränslinjen mellan länderna går. Nu är vi i Sverige – nu är vi i Danmark. Trots det strömmande vattnet under bron är gränsen långtifrån flytande. Men så har det inte alltid varit. Gränsen mellan ...

Read more

Regionauterna

Regionauterna

Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson (ed.) | Regionauterna. Öresundsregionen från vision till vardag | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 24 | Makadam | 2010

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare ...

Read more

"Mitt hems gränser vidgades"

"Mitt hems gränser vidgades"

Kari Haarder Ekman | "Mitt hems gränser vidgades" En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 23 | Makadam | 2010

Under hela 1800-talet pågick ett arbete för närmare kulturella förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark. Det var ett nytt sätt att se på grannländerna: man betonade likheterna i språk och historia istället för att fokusera på krig och gamla oförrätter. För vissa kom ...

Read more

Lyksalighedens øer

Lyksalighedens øer

Gunilla Hermansson | Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 22 | Makadam | 2010

Romantiske lyksalighedsøer er tekster, der sætter poesien som en central del af forestillingen om et lyksaligt refugium, et længslernes mål, en himmel – og der er påfaldende mange af den slags ”øer” i dansk og svensk romantik, fra 1810’erne og frem til midten af århundredet. Med disse ...

Read more

Wool and Society

Wool and Society

Hrefna Robertsdottir | Wool and Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 21 | Makadam | 2008

Flax spinning, domestic workshops, putting-out production and increased exports are all changes that affected wool production in Iceland following the introduction of manufacturing workshops to the country in the late 18th century. In this book, wool production is used as a key to ...

Read more

Ett möte

Ett möte

Gunilla Hermansson, Mads Nygaard Folkmann (ed.) | Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 20 | Makadam | 2008

Det dröjde innan huvudpersonerna inom svensk och dansk litterär romantik fick upp ögonen för varandra. Visserligen sneglade man under 1800-talets första årtionden åt förehavandena i grannlandet, men den direkta kontakten mellan danska och svenska romantiska författare och kritiker var ...

Read more

Kanon och kulturarv

Kanon och kulturarv

Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette, Jes Wienberg (ed.) | Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 19 | 2008

Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, ...

Read more

Öresund - barriär eller bro?

Öresund - barriär eller bro?

Anne Carlie (ed.) | Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 18 | Makadam | 2008

I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditioner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvaltning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeologer med Skåne och ...

Read more

Efter Roskildefreden 1658

Efter Roskildefreden 1658

Hanne Sanders | Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 17 | Makadam | 2008

Historien om Roskildefreden och Skånelandskapens övergång till Sverige för 350 år sedan har ofta berättats med fokus på krig och nationella stater, snapphanar och en hårdhänt försvenskningspolitik. Här återges en annan bild. Krigen får förvisso sitt utrymme, men freden tar mera plats ...

Read more

Skåne i Danmark

Skåne i Danmark

Harald Gustafsson | Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658 | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 16 | Makadam | 2008

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på 1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då berättats? Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia ...

Read more

Migration och tillhörighet

Migration och tillhörighet

Gunnar Alsmark, Bolette Moldenhawer, Tina Kallehave (ed.) | Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 15 | Makadam | 2007

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna i denna bok – ...

Read more

Öresundsgränser

Öresundsgränser

Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbergaard (ed.) | Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 14 | Makadam | 2007

Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: "gränsgångarna" med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på ...

Read more

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Hanne Sanders | Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 13 | Makadam | 2006

Danmark – hur funkar det? Vilken kunskap har vi egentligen om grannlandet – och vad grundar sig bara på populära myter? Är vi så lika som vi tror? Sverige och Danmark har många uppenbara och omedelbara likheter: nordiska välfärdsstater, framgångsrika inom ett antal industriella och ...

Read more

Bortom stereotyperna?

Bortom stereotyperna?

Lina Sturfelt, Ulf Hedetoft, Bo Petersson (ed.) | Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 12 | Makadam | 2006

I svensk debatt utmålas Danmark som ett fäste för främlingsfientlighet och för en snål och stelbent behandling av invandrare. Det populistiska Dansk Folkeparti sätter tonen och de etablerade politiska partierna följer av opportunistiska skäl mer eller mindre med i dansen. Å andra ...

Read more

Inte ett ord om kärlek

Inte ett ord om kärlek

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg | Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930 | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 11 | Makadam | 2006

Äktenskapet är en ram kring personliga relationer, men det handlar också om politik och makt. I denna bok är det äktenskap som politik som står i fokus, närmare bestämt den process som ledde fram till den djupgående reform av äktenskapslagstiftningen som genomfördes i de nordiska ...

Read more

Vid gränsen

Vid gränsen

Harald Gustafsson, Hanne Sanders (ed.) | Vid gränsen. Integration och identiteter i det förnationella Norden | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 10 | Makadam | 2006

Gränser kan se knivskarpa och entydiga ut på historiska kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur uppfattade man gränser och vilken betydelse hade de i människornas vardag? Det är först nyligen som historiker har börjat ställa sådana frågor, och i denna bok diskuterar sexton ...

Read more

Tänkarens mångfald

Tänkarens mångfald

Lone Koldtoft, Jon Stewart, Jan Holmgaard (ed.) | Tänkarens mångfald. Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 9 | Makadam | 2005

För 150 år sedan dog Søren Kierkegaard, men hans filosofi och författarskap är fortfarande synnerligen levande. I Sverige har hans allmänkulturella betydelse varit stor genom alla år, men hans fackfilosofiska inflytande har varit begränsat, och diskussionerna kring Kierkegaards ...

Read more

Kungamakt och bonderätt

Kungamakt och bonderätt

Stefan Persson | Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640 | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 8 | Makadam | 2005

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna. I denna avhandling representeras de små människorna av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning och bonderesning, reformation och maktcentralisering ...

Read more

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Ivo Holmqvist (ed.) | H. C. Andersens underbara resor i Sverige | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 7 | Makadam | 2005

För att fira H.C. Andersens 200-årsdag 2005 utgav Centrum för Danmarksstudier och Makadam förlag denna bok, där tolv svenska och två danska författare och forskare skriver om hans förbindelser med Sverige och svenskarna förr och nu. H. C. Andersen var en av sin tids stora resenärer ...

Read more

Nordisk katolicism

Nordisk katolicism

Yvonne Maria Werner | Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 6 | Makadam | 2005

Den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus. Missionsverksamheten var särskilt ...

Read more

Holberg i Norden

Holberg i Norden

Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilman, Frode Thorsen (ed.) | Holberg i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 5 | Makadam | 2004

Ludvig Holberg, född 1684 i Bergen och död 1754 i Köpenhamn, är ett av de största namnen i den nordiska litteratur- och kulturhistorien. I Danmark och Norge har Holberg närmast rang av nationalskald, medan man i Sverige främst känner honom som upphovsman till den ofta spelade komedin ...

Read more

Att gestalta en region

Att gestalta en region

Jesper Falkheimer | Att gestalta en region. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 4 | Makadam | 2004

När Öresundsbron invigdes år 2000 nådde förväntningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhetsbrev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron förenade Öresundsregionen. Öresundsregionen ...

Read more

Ett annat 1100-tal

Ett annat 1100-tal

Peter Carelli, Lars Hermanson, Hanne Sanders (ed.) | Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 3 | Makadam | 2004

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byarnas plats i ...

Read more

Gustafs ansigter

Gustafs ansigter

Martine Cardel Gertsen | Gustafs ansigter. Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 2 | Makadam | 2003

Den dansk-svenske poeten Gustaf Munch-Petersen blev en av skandinavisk litteraturs "unga döda" när han stupade som frivillig i spanska inbördeskriget. Men detta är inte den enda bilden vi har av denna modernistiska portalfigur, vars författarskap rymmer en mångfasetterad och komplex ...

Read more

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Hanne Sanders, Ole Vind (ed.) | Grundtvig – nyckeln till det danska? | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 1 | Makadam | 2003

N.F.S. Grundtvig – religionsdanaren, folkbildningsförkämpen, den danska psalmbokens oomtvistlige härskare. I Sverige finns ingen motsvarighet, och svenskar har ofta svårt att förstå vidden av hans betydelse. Vad kan man lära om Danmark idag genom att läsa Grundtvig? Ett antal danska ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05