Series

Anne Carlie (ed.)
Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 18
2008 | 326 p. | Swedish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-042-4
Publisher: Makadam

Keywords: järnåldern | Sverige | Skåne | Danmark | Själland | fornlämningar | forntiden

I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditioner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvaltning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeologer med Skåne och Själland som specialitet hur kontakterna såg ut – fungerade Öresund under äldre tider mest som en bro, som knöt samman människor och samhällen på ömse sidor vattnet, eller finns det perioder då Sundet istället var en barriär, med minskade kulturella kontakter och utbyten som följd?

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05