Series

Med kroppen som instrument

Lena Löwendahl
Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus
Lund Studies in History of Religions 15
2002

336 p.
Swedish

ISSN: 1103-4882
ISBN: 91-22-01952-9
Publisher: Almqvist & Wiksell International

Keywords: new age | genusaspekter | hälsoaspekter | religionssociologi

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05