Series

Ugglan. Minervaserien (the Minerva series) is published by the Division of History of Ideas and Sciences at Lund University. Founded by Professor Gunnar Broberg in 2001 the Minerva series is a subseries of Ugglan mainly devoted to research monographs and academic theses. Published volumes undergo peer review to ensure a high scientific quality that meets internationally accepted standards.

Editor: David Dunér

ISSN: 1650-7339

Controlling Destiny

Controlling Destiny

Ingrid Dunér | Controlling Destiny. Julian Huxley's Post-Darwinian Evolutionism and the History of Transhumanism | Ugglan. Minervaserien 33 | 2024

Read more

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | Ugglan. Minervaserien 22 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Read more

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | Ugglan. Minervaserien 21 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det ...

Read more

Den haltande kontinenten?

Den haltande kontinenten?

Anna Cappi | Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí | Ugglan. Minervaserien 20 | 2016

Read more

A Pilgrimage to the Past

A Pilgrimage to the Past

Matthew Norris | A Pilgrimage to the Past. Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650 | Ugglan. Minervaserien 19 | 2016

Read more

Baltic-Finns and Scandinavians

Baltic-Finns and Scandinavians

Kristian Nilsson | Baltic-Finns and Scandinavians. Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region | Ugglan. Minervaserien 17 | 2012

Baltic-Finns and Scandinavians explores how the breakthrough in comparative-historical linguistics affected European ethnohistoric thought. The investigation has a multi-disciplinary approach by including intellectual history and the histories of Finno-Ugric studies and linguistics. ...

Read more

Monstret & människan

Monstret & människan

Jonnie Eriksson | Monstret & människan. Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism | Ugglan. Minervaserien 16 | Sekel Bokförlag | 2010

Read more

Mellan nation och omvärld

Mellan nation och omvärld

Henrik Brissman | Mellan nation och omvärld. Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft | Ugglan. Minervaserien 15 | 2010

Mellan nation och omvärld behandlar frågan hur svenska forskare förhållit sig till vetenskap som en nationell respektive internationell företeelse under perioden 1900-1950. Ett centralt tema är det skifte som sker för svensk vetenskaps internationella relationer mellan Tyskland och ...

Read more

Andelivets agitator

Andelivets agitator

Johan Sundeen | Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen | Ugglan. Minervaserien 14 | Artos & Norma | 2008

Read more

Kemicentrum vid Lunds universitet

Kemicentrum vid Lunds universitet

Jesper Sjöström | Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution | Ugglan. Minervaserien 13 | 2007

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. ...

Read more

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson | Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet | Ugglan. Minervaserien 12 | 2006

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst ...

Read more

Från Rudbeck till Mandelbrot

Från Rudbeck till Mandelbrot

Fernando Flores | Från Rudbeck till Mandelbrot. Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap | Ugglan. Minervaserien 9 | 2004

Read more

Mellan åsikt och vittnesbörd

Mellan åsikt och vittnesbörd

Fernando Flores | Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och Västerlandets arkaiska rötter | Ugglan. Minervaserien 3 | 2004

Read more

Ärftlighetsforskningens gränser

Ärftlighetsforskningens gränser

Anna Tunlid | Ärftlighetsforskningens gränser. Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik | Ugglan. Minervaserien 11 | 2004

Den svenska ärftlighetsforskningen etablerades och utvecklades i nära samverkan med praktisk växtförädling. Ur denna verksamhet växte sedan den akademiskt inriktade genetiken fram. Svensk genetik blev under början av 1900-talet en framgångsrik vetenskap både ur ett nationellt och ...

Read more

Muses and Patrons

Muses and Patrons

Jakob Danneskiold-Samsøe | Muses and Patrons. Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia | Ugglan. Minervaserien 10 | 2004

This book compares cultures of natural philosophy in Denmark and Sweden from the Reformation to around 1700. Rather than treating natural philosophers as individuals, it analyses the rise of particular circles and cultures, which stimulated new approaches to the study of nature in ...

Read more

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår

Carl Magnus Pålsson | Ombyggnad pågår. Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring | Ugglan. Minervaserien 8 | 2003

Read more

Och de skall vara ett hjärta

Och de skall vara ett hjärta

Charlotte Christensen-Nugues | Och de skall vara ett hjärta. Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt | Ugglan. Minervaserien 7 | 2003

Under 100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. Denna lagstiftning stod i konflikt ...

Read more

Svenska Pommern

Svenska Pommern

Andreas Önnerfors | Svenska Pommern. Kulturmöten och identifikation 1720–1815 | Ugglan. Minervaserien 6 | 2003

Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. Hur ...

Read more

Virvlande visioner

Virvlande visioner

Hans Ryde (ed.) | Virvlande visioner. Fysiken i Lund under det senare 1900-talet | Ugglan. Minervaserien 5 | 2002

Read more

Morality Beyond Humanity

Morality Beyond Humanity

Monica Libell | Morality Beyond Humanity. Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics | Ugglan. Minervaserien 4 | 2001

Read more

Seeing the Word

Seeing the Word

Håkan Håkansson | Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism | Ugglan. Minervaserien 2 | 2001

The British polymath John Dee (1527-1609) is one of the most fascinating personalities of the early modern era. A notorious magician and alchemist, as well as a respected scientist and mathematician at the court of Elizabeth I, he challenges our traditional view of the Renaissance ...

Read more

Och det blev ljus

Och det blev ljus

Bengt Forkman | Och det blev ljus. Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort | Ugglan. Minervaserien 1 | 2001

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05