Series

Jimmy Jönsson
Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940
Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 22
2019 | 269 p. | Swedish

ISSN: 1650-7339, 2001-7529
ISBN: 978-91-983690-9-0

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet mellan klimat och skogsekosystem. Samtidigt spelar skogsvård en viktig roll för biologin genom att skogliga produktionsproblem och produktionsmål stimulerar forskningsfrågor och genererar forskningsresurser. Hur och varför uppstod detta utbyte? I syfte att bidra med kunskap om biologins inträde i skogsnäringen behandlar Den biologiska vändningen sådana frågor.

Jimmy Jönsson (f. 1979) är verksam på Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Den biologiska vändningen är hans doktorsavhandling.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05