Series

ISSN: 1400-7371

En ny teknik gör entré

En ny teknik gör entré

Gunnel Hedberg | En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige | Bokhistoriska skrifter 9 | 2018

Read more

The Mild Boredom of Order

The Mild Boredom of Order

Eva Nylander | The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden | Bokhistoriska skrifter 8 | 2011

This study examines how the Latin manuscript collection of Queen Christina of Sweden was formed, what function it served for the queen and for others, and how various attempts to impose order on it reflect different epistemological traditions. A recurring theme of the study is the ...

Read more

”Med coleurt omslag”

”Med coleurt omslag”

Helena Strömquist | ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. | Bokhistoriska skrifter 6 | 2010

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna ...

Read more

Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

Lea Niskanen | Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke | Bokhistoriska skrifter 5b | 2010

Read more

Med kolorerade figurer

Med kolorerade figurer

Björn Dal | Med kolorerade figurer. Handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen | Bokhistoriska skrifter 4 | Orbis pictus | 2001

Read more

Medierad kultur

Roger Jacobsson | Medierad kultur. Bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder | Bokhistoriska skrifter 3 | Carlsson bokförlag | 2001

Read more

På bokhistoriskt vis

Roger Jacobsson | På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer & utblickar | Bokhistoriska skrifter 2 | 1998

Boklig kultur i Umeå före 1850

Roger Jacobsson | Boklig kultur i Umeå före 1850. Om tryckeriverksamhet och bokförmedling | Bokhistoriska skrifter 1 | 1995

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05