Series

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.)
Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 14
2000

121 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313

Keywords: katastrofer | historia | riskhantering

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet och fred liksom mediala aspekter på riskupplevelse. Påfallande är dock att den historiska analysen mestadels saknats. Några korta stickprov visar ändå att den historiska aspekten borde tillföra de moderna riskstudierna en viktig dimension, omvänt att frågor om risk och garderingar mot risk öppnar nya fördjupande perspektiv på historien. De här publicerade uppsatserna behandlar bl a jordbävningen i Lissabon 1755, Titanics undergång och hur vi skall kommunicera med utomjordingar vad gäller vår livsfarliga planet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05