Series

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (ed.)
Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 45
2003

225 p.
Swedish

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-02038-1

Keywords: arkeologi | Sverige | Skåne | järnåldern | Uppåkra | fornlämningar

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05