Series

Påvel Nicklasson
Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman, Sveriges förste arkeolog
Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 31
2011 | 496 p. | Swedish

ISSN: 0065-1001
ISBN: 978-91-89578-43-2

Keywords: arkeologer | Sverige | 1800-talet | arkeologi | forskning | historia

Johan Haquin Wallman (1792–1853) var sin generations skickligaste antikvarie. Under tjugo års tid reste han genom Sydsverige för att dokumentera fornlämningar. Han skrev prisbelönta avhandlingar och blev ledamot i Vitterhetsakademien. Han var sjuk i tuberkulos och malaria, upp över öronen skuldsatt, utstött och förtalad. Ingenting kunde dock förmå honom att sluta forska om forntiden.

Johan Haquin Wallmans sätt att bedriva arkeologi föll snabbt i glömska och ingen har utforskat hans enorma kvarlåtenskap. Med Johan Haquin Wallmans livsöde som fond ger boken ett nytt perspektiv på hur arkeologin växte fram under 1800-talets första decennier och vilken avgörande betydelse som romantiken har haft för vår syn på forntiden.

Påvel Nicklasson är docent i arkeologi vid Lunds universitet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05