Series

Lars Jönsson
Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad
Lund Studies in Historical Archaeology 13
2011 | 118 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-37-1

Keywords: Tommarp | historia | medeltiden

Det är något mystiskt med Tommarp, den forna staden i sydöstra Skåne. Under de ca 950 år som gått sedan den danska kungamakten etablerade en kungsgård i Tommarp har orten bytt skepnad många gånger. Tommarp var under närmare 500 år en urbaniserad ort, vilken 1540 förlorade sina stadsprivilegier. Ortens betydelse har dock fortsatt att prägla bygden, och under en period på 1900-talet var Tommarp t.o.m. en egen kommun. Idag är Östra Tommarp en by på Österlen, med ett rikt förenings- och kulturliv.
I avhandlingen står den medeltida staden Tumathorp i centrum. Här görs ett försök att fördjupa kunskaperna om Tommarps medeltida historia utifrån såväl de arkeologiska lämningarna som det skriftliga källmaterialet. Boken vill visa att Tommarp inte enbart var en ort med stadsliknande funktioner, utan en ort med varierande funktioner och relationer över både tid och rum.
Förutom att boken är en lic-avhandling kan den även ses som ett av de sista arbetena inom projektet Medeltidsstaden.

Tryckår: 2011

Mjukband, illustrerad i s/v, 118 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05