lunduniversity.lu.se

Artefakter – arkeologiska ting

Artefakter – arkeologiska ting

Anders Högberg
Artefakter – arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 71
2000

Svenska

ISSN: 0281-3440
ISBN: 91-973734-3-5

Keywords: fornlämningar | Sverige