Series

Hällristningar i Kronobergs län

Peter Skoglund
Hällristningar i Kronobergs län. Motiv, myter och dokumentation
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 97
2006

88 p.
Swedish

ISSN: 0281-3440
ISBN: 91-89578-17-1

Keywords: hällristningar | Sverige | Småland

Författare: Peter Skoglund med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam.

Hällristningar är bilder och figurer som knackades in på block och berghällar under bronsåldern för omkring 3000 år sedan. Trots att den första hällristningen i Kronobergs län dokumenterades redan år 1909 har det tidigare inte funnits någon sammanställning av hällristningarna i länet. I den här boken är samtliga 27 kända hällristningar i länet avbildade och beskrivna i en särskild katalog.

Boken inleds med en genomgång av forskningsläge och upptäcktshistoria. Därefter följer tre kapitel som handlar om regionala variationer bland hällristningarna i södra Sverige, motiv och myter på hällristningarna i Kronobergs län samt tolkningen av riter och myter med utgångspunkt från hällristningar och gravar i Ör utanför Växjö.

Peter Skoglund är fil. dr. i arkeologi och disputerade år 2005 med avhandlingen "Vardagens landskap - lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur".

Tryckår: 2006

Hårdband, illustrerad i s/v, 88 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05