lunduniversity.lu.se

Revival and communication

Revival and communication

Arne Bugge Amundsen (red.)
Revival and communication. Studies in the history of Scandinavian revivals, 1700–2000
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 49
2007

Engelska

ISSN: 0346-5438
Publisher: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Keywords: väckelserörelser | historia | Skandinavien | 1700-2000