Series

Det runda brunnslocket

Hans Lund
Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna
Intermedia Studies Press 3
2011

47 p.
Swedish

ISBN: 978-91-976670-4-3

Keywords: industriell formgivning | ikonografi | vattenförsörjning

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. Brunnslocken är så självklara inslag i gaturummet och i stadsbilden att de nästan är osynliga. Varför ska man då intressera sig för brunnslock? Liksom husen är de integrerade i stadens pulserande liv och kan liksom dessa bidra till berättelsen om stadens historia och dess identitet. De kan på ett generellt plan väcka frågor om stadsplanering och urbanistik. Och framför allt är de intressanta ur estetisk och designhistorisk synvinkel.

Denna lilla bok är den första skrift i Skandinavien som ägnas det runda brunnslockets design- och kulturhistoria.

Hans Lund är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor emeritus i kulturvetenskap med inriktning på konstarternas interrelationer. Under åren 2000–2006 byggde han upp Intermediala studier vid Lunds universitet.

Table of Contents

 • Inledning
 • Tondoformen och ”cirkelns kvadratur”
 • Vad kommunicerar brunnslocket?
 • Vatten
 • Staden
 • Stadens identitet
 • Stadens historia
 • Stadskartan
 • Propaganda- och reklamlock
 • Litterära lock
 • Konstlock
 • Lock och skrock
 • Triskele
 • Brunnslock som friskulptur
 • Sammanfattning
Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05