Series

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (ed.)
Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 12
2000

145 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313
ISBN: 978-91-87833-11-3

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade på primärforskning i arkiven och bidrar därmed till att kasta ljus, över en för bedömningen av vår samtidshistoria avgörande fråga.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05