Series

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors
Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut
Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 53
2012

435 p.
Swedish

ISSN: 0346-5438
ISBN: 978-91-89515-20-8

Keywords: Julkrubbor | Svenska kyrkan | Sverige | Stockholm | Göteborg | Lund

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05