lunduniversity.lu.se

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Sten Skansjö, Birgitta Tuvestrand (red.)
Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm
Skånsk senmedeltid och renässans 21
2007

Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 9789197486347

Borrow this bookRead this book