Series

Helsingborgs län

ola Svensson (ed.)
Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83, jordebok 1583/84, extraskattemantalslängd 1584
Skånsk senmedeltid och renässans 18
2001

558 p.
Swedish

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-973773-6-8

Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar över vem och vad som fanns i den norra tredjedelen av Skåne. Utgåvans typografi återger originalet på ett troget sätt och kommentarer och sammanfattningar underlättar tillgängligheten.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05