Series

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (ed.)
Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer
Skånsk senmedeltid och renässans 10
1983

152 p.
Swedish

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-40-04877-2

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades till klostret, både skatter och naturapersedlar. Boken ger en levande bild av klostret och dess bönder.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05