Series

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö
Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid
Skånsk senmedeltid och renässans 11
1983

Swedish

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-40-04878-0

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets utveckling mot bakgrund av förändringar inom befolkning, teknologi och ekonomi.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05