lunduniversity.lu.se

Edvard Munch

Edvard Munch

Gösta Svenaeus
Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. 2, Abbildungen
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 67
1973

Tyska

ISSN: 0347-1772
ISBN: 91-40-02874-7