Series

Eva Haettner Aurelius
Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer
1996 | Swedish

ISBN: 91-7966-349-4

Kvinnor som berättade om sina egna liv skapade därmed också några av de få vittnesbörd vi har från äldre tider om kvinnlig självsyn och kvinnligt språk. Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer undersöker den äldre kvinnliga självbiografin i Sverige. Det sker i dialog med internationell forskning om språk och fiktion, om genrebegreppet, texten och jaget.

Kvinnornas självbiografiska texter betraktas som tal i en situation där de varit ifrågasatta som moraliska eller religiösa personer och läses som svar på frågan: är jag skyldig?

Agneta Horn, drottning Kristina, några herrnhutiska kvinnor och Fredrika Bremer har här fått sina självbiografier grundligt utforskade, medan andra, till exempel tre medeltida mystikers självbiografiska texter, behandlas mera översiktligt.

Agneta Horn visar sig ha skrivit sin kända leverneshistoria under kampen om ett arv. Drottning Kristinas självbiografiska utkast tolkas bland annat i ljuset av samtidens syn på den till man klädda kvinnan. De kvinnliga religiösa självbiografierna hör nära samman med kvinnornas bild av sin kroppslighet, och hos Fredrika Bremer ser man hur hon i berättelserna om sitt liv tar steget från en förmodern till en modern syn på jaget.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05