Series

The publication series “A Publication from the Graduate School in History and History Didactics” contains licentiate theses written within the framework of the graduate school, which is a cooperation between the Department of History in Lund and the teacher training programme at Malmö University on continuing professional education of practising history teachers which was started in 2009. From the outset, the graduate school’s management group, consisting of Professor Klas-Göran Karlsson, reader Per Eliasson and Dr. Henrik Rosengren, has been responsible for editing the publication.
The History Didactics theme indicates that the publication series specialises in issues concerning the place of the historical dimension in culture, society and school, towards analyses of the meeting between people and history. The first volume Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle (2010) (History on the way to the future. History didactics perspectives on school and society) is an anthology with contributions from the graduate school’s 24 licentiate degree students which demonstrates the great breadth of the research field of History Didactics. At the same time, some core dimensions of History Didactics stand out. Problems related to the development and valuation of historical thinking and historical knowledge, processed with theories about and analyses of historical awareness, culture and use of history, are central to the publication series’ output.

The serier is also digitally available at the homepage of the Graduate School.

Editorial committé: Klas-Göran Karlsson, Per Eliasson and Henrik Rosengren

Folkmord som film

Folkmord som film

Steven Dahl | Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2013

Read more

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Att digitalisera det förflutna

Att digitalisera det förflutna

Cathrin Backman Löfgren | Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Spelar släkten någon roll?

Spelar släkten någon roll?

Kerstin Berntsson | Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Axel Hultman | Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

Arndt Clavier | "Mänsklighetens största problem genom alla tider" En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Det känns inte längre som det var länge sedan

Det känns inte längre som det var länge sedan

Maria de Laval | Det känns inte längre som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Med muren i backspegeln

Med muren i backspegeln

Joakim Glaser | Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Möbelrike i tiden

Möbelrike i tiden

Magnus Grahn | Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Likvärdighet till priset av likformighet?

Likvärdighet till priset av likformighet?

Per Gunnemyr | Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Utmanad av ondskan

Utmanad av ondskan

Per Höjeberg | Utmanad av ondskan. Den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Valter Lundell | Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

"Nu er vi ikke mere piger"

"Nu er vi ikke mere piger"

Anna Nordqvist | "Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Mörkrets hjärta i klassrummet

Mörkrets hjärta i klassrummet

Bo Persson | Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Att hantera historia med ett öga stängt

Att hantera historia med ett öga stängt

David Rosenlund | Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Historia i magasin

Historia i magasin

Marianne Sjöland | Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (ed.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik 1 | 2010

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05