Serie

I skriftserien ”En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik” ges ut licentiatuppsatser skrivna inom ramen för forskarskolan, som är ett samarbete mellan Historiska institutionen i Lund och Lärarutbildningen vid Malmö högskola kring lektorsutbildning av praktiserande historielärare som startade 2009. Ansvaret för redaktionsarbetet har sedan starten legat på forskarskolans ledningsgrupp professor Klas-Göran Karlsson, docent Per Eliasson och FD Henrik Rosengren.

Det historiedidaktiska temat indikerar att skriftserien är inriktad mot frågor om den historiska dimensionens plats i kultur, samhälle och skola, mot analyser av människors möten med historien. Första volymen Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle (2010) är en antologi med bidrag från forskarskolans 24 licentiander som visar den stora bredden på det historiedidaktiska forskningsfältet. Samtidigt framträder några historiedidaktiska kärndimensioner. Problem relaterade till utveckling och värdering av historiskt tänkande och historisk kunskap, bearbetade med teorier om och analyser av historiemedvetande, historiekultur och historiebruk, står i centrum för många av skriftseriens publikationer.

Den samlade utgivningen finns också i digitalt format på forskarskolans hemsida.

Redaktionskommitté: Klas-Göran Karlsson, Per Eliasson och Henrik Rosengren

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (red.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik 1 | 2010

Läs mer

Folkmord som film

Folkmord som film

Steven Dahl | Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2013

Läs mer

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Läs mer

Att digitalisera det förflutna

Att digitalisera det förflutna

Cathrin Backman Löfgren | Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Läs mer

Spelar släkten någon roll?

Spelar släkten någon roll?

Kerstin Berntsson | Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Läs mer

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Axel Hultman | Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Läs mer

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

Arndt Clavier | "Mänsklighetens största problem genom alla tider" En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Det känns inte längre som det var länge sedan

Det känns inte längre som det var länge sedan

Maria de Laval | Det känns inte längre som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Med muren i backspegeln

Med muren i backspegeln

Joakim Glaser | Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Möbelrike i tiden

Möbelrike i tiden

Magnus Grahn | Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Likvärdighet till priset av likformighet?

Likvärdighet till priset av likformighet?

Per Gunnemyr | Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Utmanad av ondskan

Utmanad av ondskan

Per Höjeberg | Utmanad av ondskan. Den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Valter Lundell | Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

"Nu er vi ikke mere piger"

"Nu er vi ikke mere piger"

Anna Nordqvist | "Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Mörkrets hjärta i klassrummet

Mörkrets hjärta i klassrummet

Bo Persson | Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Att hantera historia med ett öga stängt

Att hantera historia med ett öga stängt

David Rosenlund | Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Historia i magasin

Historia i magasin

Marianne Sjöland | Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05