Series

Hans Andersson
Torp och backstugor i Länghem. En studie av bebyggelsens förändringar från 1600-talet till början av 1900-talet.
Lund Studies in Historical Archaeology 4
2007 | 60 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-22-02165-0

Keywords: bebyggelse | historia | Sverige | Västergötland | 1600-talet | 1700-talet | 1800-talet | Länghem | historisk geografi

Studien behandlar utvecklingen av den obesuttna bebyggelsen i Länghems socken från 1600-talet till 1900-talet, dvs torp och backstugor.

Socknen har både säterier och bondejord, vilket resulterar i olikartad utveckling i olika delar av socknen. Det är därigenom möjligt att också sätta in utvecklingen i ett bredare teoretiskt perspektiv.

Underlaget är en torpinventering, som gjordes i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, vilket gör att de forskningsmässiga möjligheter i sådana inventeringar kan diskuteras, bland annat som underlag för arkeologiska undersökningar.

Författaren har varit professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.

Tryckår: 2007
Mjukband, illustrerad i s/v, 56 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05