Series

ISSN: 2002-2018

Är man två har man alltid en publik

Är man två har man alltid en publik

Lisa Källström, Anders Sigrell (ed.) | Är man två har man alltid en publik. Festskrift till Lennart Hellspong | Studia Rhetorica Lundensia 7 | 2022

Människor är verkligen olika, tänker olika, skriver olika, men känner kanske ofta på samma sätt. Vad vet jag? Trots allt, leve mångfalden. Och i den mångfalden kan man ju också få chansen att möta dem som passar en allra bäst. (Hellspong i privat e-post)

Read more

Progymnasmata

Aphthonius of Antioch | Progymnasmata. Afthonios' retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson | Studia Rhetorica Lundensia 6 | 2021

Read more

Berättelser, retorik och medier

Berättelser, retorik och medier

Tommy Bruhn (ed.) | Berättelser, retorik och medier. Texter till minne av Sofi Qvarnström | Studia Rhetorica Lundensia 5 | 2020

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina ...

Read more

Pippi mellan världar

Pippi mellan världar

Lisa Källström | Pippi mellan världar. En bildretorisk studie | Studia Rhetorica Lundensia 4 | 2020

Read more

Delade meningar

Delade meningar

Tommy Bruhn | Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. | Studia Rhetorica Lundensia 3 | 2018

Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan ...

Read more

Retorikens grunder

Retorikens grunder

Anders Eriksson | Retorikens grunder | Studia Rhetorica Lundensia 2 | 2017

Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera. När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket ...

Read more

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (ed.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | Studia Rhetorica Lundensia 1 | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05