lunduniversity.lu.se

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson
Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen
Lund Studies in Educational Sciences 4
2019

Svenska

ISSN: 2002-6323
ISBN: 978-91-88899-31-6, 978-9188899-30-9

Borrow this bookRead this book