Series

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren
Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 34
2016

108 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88473-19-6, 978-91-88473-20-2

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna av författarens identitet och intention, grundläggande litteraturteoretiska frågor som ställs på sin spets av texter som redan från början presenterats som skönlitterära. I synnerhet gäller detta de fall där författaren avsiktligt missledande har föregetts vara en person som tillhör en marginaliserad grupp eller utsatts för någon form av övergrepp. Kenneth Lindegrens studie tar sig an frågan om en skönlitterär text bör eller måste omvärderas, omkategoriseras och omtolkas när en fabrikation av detta slag avslöjas. Svaret är ja.Studien närgranskar två, på olika sätt, extraordinära litterära fabrikationer: Sarah (2000), en roman som föregavs vara skriven av JT LeRoy, en transsexuell pojke i tjugoårsåldern med en bakgrund som barnprostituerad och Doubled Flowering (1997), ett urval texter ur de ”anteckningsböcker” vars föregivna författare var en överlevare från Hiroshima, Araki Yasusada.Kenneth Lindegren är litteraturvetare vid Lunds universitet. Han disputerade 2016 på avhandlingen Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: ett estetiskt och existentiellt bekymmer.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05